Aktualności

21 marca 2019 09:09 | Aktualności

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - 19.03.2019 r.

      W lutym 2011 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 1 MARCA Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

     1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją”.

      Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy komunistów. Przeciwnicy obcej władzy w Polsce walczyli w oddziałach partyzanckich, inni zapewniali partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność.  Wspierało ich tysiące  uczniów z podziemnych organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona ludzi tworzących społeczność „Żołnierzy Wyklętych”. Ostatni „leśny” żołnierz – Józef Franczak „Lalek” zginął w walce w październiku 1963 roku.

     Wśród tych bojowników o wolną Polskę nie wszyscy zasłużyli na miano bohaterów. Niestety wielu z nich wykorzystywało sytuację i postępowało w sposób niegodny żołnierza. Mordowali i rabowali niewinnych ludzi. Historycy wciąż badają dokumenty, gromadzą i weryfikują  informacje na temat podziemia antykomunistycznego, by móc przekazać rzetelną prawdę o „Niezłomnych Żołnierzach”. Na pewno wielu  „Żołnierzy Wyklętych” to prawdziwi bohaterowie i żołnierze walczący o wolną Polskę, którym należy się pamięć.

     W związku z tym nasza szkoła przeprowadziła w marcu akcję edukacyjną na temat działalności podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej. W klasach IV – VIII były to lekcje historii oraz godziny wychowawcze poświęcone temu zagadnieniu. Na stronie szkoły pojawiła się prezentacja multimedialna na temat „Żołnierzy Wyklętych”. Nasi uczniowie biorą udział w konkursie plastycznym na temat „Żołnierzy Wyklętych” organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ukoronowaniem działań edukacyjnych było zorganizowanie uroczystego apelu dla społeczności szkolnej i rodziców 19 marca 2019 r. Uczniowie klas V-VII przygotowali montaż słowno-muzyczny wzbogacony prezentacją multimedialną. Uczestnicy mieli okazję poznać sylwetki niektórych „Żołnierzy Niezłomnych” i czasy, w jakich przyszło im walczyć z władzą komunistyczną. Uczniowie zaprezentowali także wiersz Zbigniewa Herberta pt. „Wilki”.

    Działania edukacyjne szkoły na temat „Żołnierzy Wyklętych” z pewnością przybliżyły uczniom i rodzicom to wciąż kontrowersyjne zagadnienie i skłonią do refleksji, że wolna Polska, w której obecnie żyjemy przechodziła różne, trudne drogi do uzyskania prawdziwej wolności. Warto o tym pamiętać.

Dariusz Kalwiński

Przeczytano: 92 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: