OD 15 MARCA 2019 R. TRWA REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2019/20. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "DOKUMENTY SZKOŁY" - "REGULAMINY".

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego - Klasa V

Wychowawca

Dariusz Wolski

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Biologia 15 Monika Ślesińska
08:25 - 10:05 Wychowanie fizyczne "ORLIK" Gierzwałd Dariusz Kalwiński
10:15 - 11:00 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
11:15 - 12:00 Religia 5 Jolanta Pastor
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10 Bogusław Kamiński
Zajęcia rewalidacyjne Gabinet pedagoga Marzena Jabłonowska
12:15 - 13:00 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
13:05 - 13:50 Gimnastyka korekcyjna Dariusz Kalwiński
Zajęcia rewalidacyjne 13 Elżbieta Wojutyńska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Zajęcia z wychowawcą 5 Bogusław Kamiński
Zajęcia rewalidacyjne 13 Elżbieta Wojutyńska
10:15 - 11:00 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
11:15 - 12:00 Informatyka 10 Bogusław Kamiński
12:15 - 13:00 Technika 14 Małgorzata Laskowska
13:05 - 13:50 Świetlica Łukasz Stachowiak

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
08:25 - 09:10 Geografia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Grażyna Skrzyńska
09:20 - 10:05 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
10:15 - 11:00 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
11:15 - 12:00 Religia 5 Jolanta Pastor
12:15 - 13:00 Wychowanie fizyczne Dariusz Kalwiński
13:05 - 13:50 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 14 Małgorzata Laskowska
Świetlica Aneta Kuczuk

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Plastyka 5 Ewa Paczos
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
10:15 - 11:00 Historia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 5 Dariusz Kalwiński
11:15 - 12:00 Świetlica Aneta Kuczuk

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Muzyka 5 Łukasz Stachowiak
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
10:15 - 11:00 Historia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 5 Dariusz Kalwiński
11:15 - 12:00 Wychowanie fizyczne Dariusz Kalwiński