Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego - Klasa V

Wychowawca

Dariusz Wolski

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Informatyka 10 Bogusław Kamiński
10:15 - 11:00 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
11:15 - 12:00 Religia 5 Jolanta Pastor
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10 Bogusław Kamiński
Zajęcia rewalidacyjne Gabinet pedagoga Marzena Jabłonowska
12:15 - 13:00 Geografia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Dariusz Wolski
13:10 - 13:55 Gimnastyka korekcyjna Dariusz Kalwiński
Zajęcia rewalidacyjne 13 Elżbieta Wojutyńska
Zajęcia kulinarne Stołówka szkolna Magdalena Witkowska

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Religia 5 Jolanta Pastor
Zajęcia rewalidacyjne 13 Elżbieta Wojutyńska
10:15 - 11:00 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
11:15 - 12:00 Historia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Dariusz Kalwiński
12:15 - 13:00 Technika 14 Małgorzata Laskowska

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
08:25 - 09:10 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
09:20 - 10:05 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
10:15 - 11:00 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
11:15 - 12:00 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 5 Małgorzata Laskowska
12:15 - 13:00 Wychowanie fizyczne Dariusz Wolski
13:10 - 13:55 Zajęcia wyrównawcze z matematyki 14 Małgorzata Laskowska
Świetlica Dariusz Kalwiński

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Plastyka 5 Ewa Paczos
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Język angielski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 10 Aneta Pawszyk
10:15 - 11:00 Historia Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 5 Dariusz Kalwiński
11:15 - 12:00 Zajęcia z wychowawcą 15 Dariusz Wolski

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Muzyka 5 Łukasz Stachowiak
08:25 - 09:10 Matematyka Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 15 Irena Kolanowska
09:20 - 10:05 Język polski Nauczyciel wspomagający - Marzena Jabłonowska 12 Danuta Jendrzejewska
10:15 - 11:00 Biologia 10 Monika Ślesińska
11:15 - 12:00 Wychowanie fizyczne Dariusz Wolski