OD 15 MARCA 2019 R. TRWA REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2019/20. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "DOKUMENTY SZKOŁY" - "REGULAMINY".

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego - Klasa III

Wychowawca

Ewa Paczos

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Język angielski 11 Aneta Pawszyk
08:25 - 10:05 Wychowanie fizyczne "ORLIK" Gierzwałd Bogusław Kamiński
10:15 - 11:00 Religia 11 Jolanta Pastor
Świetlica Biblioteka szkolna Małgorzata Laskowska
11:15 - 12:00 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
12:15 - 13:00 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
13:05 - 13:50 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 10 Bogusław Kamiński

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
09:20 - 10:05 Religia 11 Jolanta Pastor
Świetlica Biblioteka szkolna Łukasz Stachowiak
10:15 - 11:00 Zajęcia komputerowe 11 Bogusław Kamiński
11:15 - 12:00 Muzyka 11 Łukasz Stachowiak

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
10:15 - 11:00 Wychowanie fizyczne Bogusław Kamiński
11:15 - 12:00 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 11 Ewa Paczos

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Język angielski 11 Aneta Pawszyk
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
11:15 - 12:00 Świetlica Aneta Kuczuk

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
07:30 - 08:15 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 11 Ewa Paczos
11:15 - 12:00 Świetlica Łukasz Stachowiak