Kadra

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
11:15 - 12:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
13:10 - 13:55 Zajęcia rewalidacyjne 13 V

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
09:20 - 10:05 Zajęcia rewalidacyjne 13 V
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
11:15 - 12:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
07:30 - 08:15 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 13 II

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
07:30 - 08:15 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
09:20 - 10:05 Edukacja plastyczna 13 I
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
11:15 - 12:00 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 13 II

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
08:25 - 09:10 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
09:20 - 10:05 Edukacja wczesnoszkolna 13 II
10:15 - 11:00 Edukacja wczesnoszkolna 13 II