Kadra

Jolanta Pastor

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Muzyka, Religia, Świetlica, Edukacja muzyczna

Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego

Klasa: I

Funkcje: nauczyciel


Klasa: III

Funkcje: nauczyciel


Klasa: IV

Funkcje: nauczyciel


Klasa: V

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VI

Funkcje: nauczyciel


Klasa: "0"

Funkcje: nauczyciel


Klasa: II

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VII

Funkcje: nauczyciel


Klasa: VIII

Funkcje: nauczyciel