PRZYPOMINAMY O SZYBKIM DOSTĘPIE DO LIBRUS RODZINA I PORTAL.OFFICE.COM NA NASZEJ STRONIE PO "KLIKNIĘCIU" NA WYBRANE LOGO APLIKACJI W BANERACH STAŁYCH

Koronawirus - info

                                                 KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa – zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej – podejmijmy wspólne  działania w zakresie profilaktyki prozdrowotnej:

1. Proszę wszystkich Rodziców o przeprowadzenie rozmów instruktażowych ze swoimi dziećmi o konieczności dbania o higienę osobistą, a przede wszystkim o bezwzględnym obowiązku częstego mycia rąk: dbanie o właściwą higienę po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu, po każdej lekcji. Konsekwencją niedostatecznej higieny są tzw. choroby brudnych rąk, do których zaliczamy liczne zakażenia i infekcje. Liczymy, że te nawyki dzieci wynoszą z domu.

2. W szkole przy każdej umywalce rozwieszono instrukcje mycia rąk, a od poniedziałku /02.03.2020 r./ nauczyciel informatyki wraz z wychowawcami klas przeprowadzą w każdej klasie pogadanki na temat konieczności i sposobach zachowania higieny oraz przekażą informację o zagrożeniu.

3. Apeluję do Państwa, aby dzieci chore, przeziębione nie były posyłane do szkoły. Taki sam apel dotyczyć będzie Rodziców, Nauczycieli oraz innych Pracowników szkoły.

4. Jeśli stwierdzicie Państwo u swoich dzieci takie objawy, jak: wysoką temperaturę, duszność, kaszel i ogólne osłabienie, zadzwońcie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Tel: 089 646 08 70) lub infolinię Ministerstwa Zdrowia (Tel: 800 190 590).

Jeśli podejrzewacie Państwo kontakt Waszego dziecka z osobą zarażoną, zadzwońcie pod telefony podane wyżej.

Jeśli Wasze dziecko znajdowało się ostatnio w rejonie zagrożenia, obserwujcie je pilnie i w razie konieczności reagujcie jak powyżej.

Wiele zależy od naszej postawy, uwagi, stosowania podstawowych zasad higieny i uczenia właściwych nawyków w tym zakresie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załącznikach.

 

                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                               Magdalena Witkowska


  menkoronawirus_szkola_27022020.pdf

  bezpieczenstwo_uczniow_olsztyn__28022020.pdf

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; link:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xspid=016EAA75EDD551EBC125851E0077C1C2

  koronawirus1.pdf

http://bip.visacom.pl/psse_ostroda/