Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego
w Szczepankowie

Historia i patron szkoły

SZCZEPANKOWO - OBRAZKI Z PRZESZŁOŚCI

Autor opracowania: Dariusz Kalwiński

       Niemiecka nazwa Szczepankowa – Steffenswalde, wywodzi się od imienia pierwszego właściciela miejscowości, Stefana Cletza. W 1334 roku otrzymał on od komtura dzierzgońskiego, Güntera von Schwarzburga majątek Sekerinen o powierzchni 44 łanów należący wcześniej do jednego z pruskich rodów. Prawdopodobnie w XVI wieku Szczepankowo posiada już karczmę i młyn. Około 1786 roku dochodzi do sporu granicznego między Szczepankowem a Domkowem na tle przynależności huty szkła znajdującej się na terenie Domkowa, a formalnie będącej własnością Szczepankowa. W 1895 roku wieś liczyła 250 mieszkańców,  w 1939 roku 385. Przez miejscowość przechodziła już linia kolejowa.
       Powojenną działalność szkoła w Szczepankowie rozpoczyna w 1946r. Uczęszczają do niej dzieci i dorośli. Zajęcia mają miejsce w kilkuizbowym budynku pozostałym po dawnej szkole niemieckiej. Pierwszym nauczycielem w powojennym Szczepankowie był pan Antoni Zyborowicz. Nauczano wówczas języka polskiego, matematyki, religii, śpiewu, prac ręcznych oraz wychowania fizycznego. Zajęcia odbywały się sześć razy w tygodniu. W 1950 roku kierownikiem szkoły został pan Ryszard Idziak. Pracował  w szkole  w Szczepankowie 11 lat. Jego następcą w 1961 roku został pan Edward Purwin. Od 1963 roku w szkole działała drużyna harcerska prowadzona przez pana Jeremiasza Antolaka. Do 1965 roku zajęcia w szkole, ze względu na dużą liczbę uczniów, odbywały się na dwie zmiany. Poza tym, ponieważ brakowało sal lekcyjnych, często wynajmowano dodatkowe pomieszczenia u miejscowych gospodarzy. Koniecznym stało się więc wybudowanie nowej szkoły. W listopadzie 1965 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny. Stało się to w odpowiednim czasie, bowiem uczniów było już ponad 170, a ponadto w 1966 roku wprowadzono w całym kraju dodatkowo klasę ósmą (dotychczas obowiązywała nauka w szkole siedmioklasowej). We wrześniu 1970 roku otwarto odkryty basen przy szkole, który był wykorzystywany do 1999 roku. W roku 1986 dyrektorem szkoły został pan Eugeniusz Chełchowski. Po odejściu pana Chełchowskiego na emeryturę w 1998 roku, dyrektorem szkoły została pani Wiesława Eggert.

 


♠♠♠

                      SZCZEPANKOWO
                    
szkoła z 1932 roku

                                                                                                                                                     SZCZEPANKOWO
 nowy budynek szkoły oddany w 1965 roku 

                widok od strony północnej

 

                widok od strony południowej

                     SZCZEPANKOWO
 kierownik szkoły pan Edward Purwin wraz z uczniami

                             1966 r.

 

              ROK SZKOLNY 1990/1991
  
25-LECIE SZKOŁY W SZCZEPANKOWIE

Rada Pedagogiczna z ówczesnym dyrektorem

panem Eugeniuszem Chełchowskim 

 

                SZKOŁA W ROKU 2001

 

                CZTERY LATA PÓŹNIEJ

                 ROK SZKOLNY 2013/14