Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCA - Dorota Fafińska

ZASTĘPCA - Anna Rucińska

SKARBNIK - Elżbieta Pszczelok

SEKRETARZ - Krystyna Siwa


KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA - Hanna Pych

CZŁONEK - Justyna Chrostowska

CZŁONEK - Paulina Winkowska