SPOTKANIE Z RODZICAMI DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ UCZNIÓW ODBĘDZIE SIĘ 21 MAJA 2019 R. /WTOREK/ OD GODZ. 14.00 DO GODZ. 16.00

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA - Dorota Fafińska

ZASTĘPCA - Krystyna Siwa

SKARBNIK - Elżbieta Pszczelok

SEKRETARZ - Anna Rucińska


KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA - Małgorzata Królikowska

CZŁONEK - Aneta Dobrosielska

CZŁONEK - Justyna Sawicka