Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA - Dorota Fafińska

ZASTĘPCA - Krystyna Siwa

SKARBNIK - Elżbieta Pszczelok

SEKRETARZ - Anna Rucińska


KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCA - Małgorzata Królikowska

CZŁONEK - Aneta Dobrosielska

CZŁONEK - Justyna Sawicka