Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2019/2020


PRZEWODNICZĄCA - Aleksandra Kołakowska

ZASTĘPCA - Oliwia Brodzińska

SEKRETARZ - Amelia Siwa