Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2018/2019


PRZEWODNICZĄCA - Kalina Pawszyk

 

ZASTĘPCA - Anna Fafińska


SKARBNIK - Emil Klimkiewicz